Gezondheidscentrum Wateringse Veld

Het FCWV maakt onderdeel uit van het Gezondheidscentrum Wateringse Veld (GCWV). Het GCWV dankt zijn ontstaan aan een sterke kwalitatieve samenwerking van huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten van FCWV, verloskundigen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, psycholoog, podotherapeut, psychiater en pedicure. Lees meer: www.gezondheidscentrumwv.nl

Wijkgerichte zorg

Samenwerken op het gebied van zorg, welzijn, wonen en sport om de gezondheid en participatie in de wijk te bevorderen is wijkgerichte zorg. Er wordt van ons samenleving verwacht dat mensen onderling meer voor elkaar zorgen en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Taken verschuiven: van de rijksoverheid naar gemeenten, van ziekenhuiszorg naar eerste lijn, van eerstelijn naar welzijn. Zorgtaken en leefstijldoelen verschuiven deels naar de burger en zijn omgeving. Dit vraagt een verandering in houding en gedrag van iedereen: burgers, hun naasten, vrijwilligers, aanbieders van zorg en ondersteuning, managers, bestuurders en overheden.

Samenwerking

De kern van wijkgerichte zorg is: samenwerken om de gezondheid, zelfredzaamheid en participatie van bewoners in de wijk bevorderen. Samenwerkingspartners zijn gemeenten, organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg, maar ook sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties en bedrijven.
In 2014 heeft FCWV samen met Huisartsenpraktijk Wateringse Veld een eerst aanzet gegeven om dit in de wijk Wateringse Veld te realiseren.  Dit proces vindt plaats onder begeleiding van onze ROS organisatie Stichting Lijn1 en partijen zijn met elkaar in gesprek om voor u wijkgerichte zorg te gaan bieden. Vanaf 1 december 2015 is er de initiatief groep Wateringse Veld “Wijk in beweging” gevormd. FCWV maakt onderdeel uit van deze initiatief groep.
Zij zullen diverse functies gaan bekleden:
1. De initiatief groep zal aanspreekpunt zijn voor alle betrokken partijen uit de wijk;
2. Inventariseren welk behoefte er in de wijk is in relatie tot wijkgerichte zorg;
3. Het coördineren van lopende projecten;
4. Verbinden van mensen om wijkgerichte zorg te bevorderen door hun uitgebreide netwerk.