Onze praktijk

Ontstaan FCWV
De praktijk is oorspronkelijk begonnen aan het Oosteinde 70 in 2004 toen de wijk hoge veld in Wateringse Veld nog in aanbouw was. In april 2007 kon de praktijk haar definitieve intrek nemen in de huidige vestiging. In juni 2014 heeft de praktijk samen met alle collega’s van het FCWV haar 10 jarig jubileum mogen vieren. In deze 10 jaar is de praktijk nu uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met 11 medewerkers in een goed uitgerust pand met een grote oefenzaal.

Missie
Wij zijn het Fysiotherapeutisch Centrum Wateringse Veld (FCWV). Een gevestigde praktijk in het midden van een groeiende wijk. Wij willen de beste fysiotherapeutisch zorg leveren voor iedereen met beweegproblemen uit Wateringse veld (Den Haag) en omgeving.
Als bewegen een probleem is of wordt, dan vraagt dat om fysiotherapeutische zorg op maat. Ieder mens is uniek. Wat u beweegt is wat ons beweegt om de beste zorg op maat te geven, waarbij u als mens centraal staat. Onze praktijk streeft ernaar laagdrempelig te zijn, breed toegankelijk, maar met de beste specialisten voor een kwalitatief hoogwaardige zorg.

Wij doen dit niet alleen. Wij werken met een team van specialisten binnen en waar nodig van buiten onze praktijk. En als onderdeel van een gezondheidscentrum krijgt u altijd de zorg die u verdient.

Visie
Steeds meer mensen wonen en werken in het Wateringse Veld en omgeving. Alle leeftijdscategorieën zijn in de wijk vertegenwoordigd en voor de zorg betekent dit, dat er een breed aanbod moet zijn om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. De zorgbehoefte zal ook toenemen. De zorg zelf zal steeds meer gaan bewegen richting kwaliteit, efficiëntie en kosteneffectiviteit. Het wordt ook belangrijker om de samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgaanbieders te structureren en coördineren. Het FCWV wil hierin een actieve rol spelen.

Visie op patiëntenzorg
Bij ons staat de patiënt met zijn hulpvraag centraal. Wij streven ernaar dat de patiënt inzicht krijgt in zijn situatie en vanuit dat inzicht actief participeert in het formuleren, behalen van de doelen. Feedback van de patiënt gebruiken wij om nog beter de zorg op de patiënt af te kunnen stemmen. Dit willen we bereiken door een ruim aanbod aan specialisaties nu en in de toekomst, ruime openingstijden, uitstekende behandelfaciliteiten.

Visie op kwaliteit en innovatie
Wij vinden optimale kwaliteit van diagnostiek een eerste vereiste voor het verlenen van goede zorg en willen dit bereiken door continue investeren in scholing, opleidingen, echografie, intervisie, een uitstekende werksfeer, Plus, zorgvernieuwingsprojecten.

Visie op samenwerken
Wij vinden investeren in samenwerken een belangrijke voorwaarde om de beste zorg aan de patiënt te kunnen geven en bereiken dit door continu te investeren in samenwerkingsverbanden zowel in- als extern.
 
Visie op organisatie van de praktijk
Wij vinden continu investeren in een professionele praktijkorganisatie een belangrijke voorwaarde om op veranderingen te kunnen anticiperen, de kwaliteit van de organisatie te behouden en te verbeteren.

Behandelruimtes
We beschikken over 6 behandelruimtes en 1 oefenzaal. De behandelruimtes zijn modern ingericht, zijn schoon en voldoen aan alle privacy eisen als geluidsisolatie.