Klachtenreglement

Indien u een verbeterpunt of klacht heeft, verzoeken wij u deze spoedig te melden bij uw behandelend fysiotherapeut of bij de praktijkeigenaren.
Als u anoniem wilt blijven, dan kunt u het klacht- en of verbeterformulier invullen en deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus (beiden in de wachtkamer). We streven ernaar zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen (indien gewenst) om de klacht op te lossen.

Worden de klachten naar uw mening onvoldoende opgelost, dan heeft u de mogelijkheid om de hulp van de klachtencommissie van het KNGF in te roepen. Hierover kunt u meer lezen in de folder: Een klacht over uw fysiotherapeut