In beweging met SOLK

We spreken van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten genoemd (SOLK) bij lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart. 

Behandelprogramma
Het behandelprogramma kent vier algemene doelen. Deze doelen vormen de basis voor de individuele behandelplannen ten opzichte van uw eigen levensstijl:

1. Leren dagelijkse activiteiten goed en effectief uit te voeren, ondanks de pijn. U leert een evenwicht te hanteren en vanuit dat evenwicht activiteiten op te bouwen.
2. Het veranderen van het denken over pijn en het voelen van pijn. Zo krijgt u informatie over de verschillende aspecten van pijn, zodat u uw eigen pijngevoelens en wat u verwacht te voelen bij pijn, beter leert begrijpen.
3. U leert activiteiten anders te doen. U leert accepteren wat u wel en wat u niet kunt en hoe u daar mee om moet gaan. U leert zich te ontspannen en uw activiteiten gedoseerd te plannen.
4. Het verminderen van stoornissen in lichamelijke functies, bijvoorbeeld door verbetering van spierkracht, bewegingsmogelijkheden en uithoudingsvermogen.

Behandelproces
In het bewegingsprogramma (minimaal 6 weken en maximaal 20 weken) begeleiden we u tweemaal per week een uur. We werken aan uw lichamelijke conditie aan de hand van een individueel schema. Daarnaast krijgt u opdrachten mee naar huis welke u individueel uitwerkt.

Aanmelding
U heeft voor een intake geen schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Kosten: afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering
Startdatum: per direct
Tijden: in overleg
Aantal deelnemers: maximaal 5

Meld u direct aan voor het beweegprogramma In beweging met SOLK